ΚΟΙΝΩΝΩ 3 | 3 θεματικές

6 - 13 Ιουλίου: Μυστικoί Κήποι
23 - 29 Ιουλίου: Εντόπιοι Κήποι
24 - 31 Αυγούστου: Εικονικοί Κήποι

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ