ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μυστικoί Κήποι 06 – 13 Ιουλίου
Εντόπιοι Κήποι 23 - 29 Ιουλίου
Εικονικοί Κήποι 24 - 31 Αυγούστου
Κατηγορίες
Μουσική
Εκθέσεις
Χορός
Εργαστήρια
Residencies
Oμιλίες
Ξεναγήσεις
Κήπος Συκιάς
Ημ/νίες
06 Jul
08 Jul
09 Jul
10 Jul
11 Jul
12 Jul
13 Jul
23 Jul
25 Jul
27 Jul
28 Jul
24 Aug
25 Aug
26 Aug
27 Aug
28 Aug